Sněmovní tisk 246
Návrh zákona na změnu a dopl. z. č. 236/1995 Sb., o platu...

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 246/0 dne 11. 7. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 1997. Vláda zaslala stanovisko 14. 8. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 8. 1997 jako tisk 246/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 26. 8. 1997. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 503).Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměny za práci, Náležitosti členů parlamentu, Náležitosti funkcionářů mimo Funkcionáři Poslanecké sněmovny - předseda, místopředsedové, ověřovatelé

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, politika úsporných opatření, poslanec parlamentu, prémie, snížení mezd, soudce, státní úředník, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)