Sněmovní tisk 244
Vládní návrh zák., kterým se doplň. zák. ČNR č. 500/1990 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 10. 7. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 244/0 dne 10. 7. 1997.


  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 1997.
  Přikázal návrh k projednání výboru:


 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 7. 1997 na 12. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 462).

 • Senát

  • PS

   Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/57, dokument 1997/57/0.

  • O

   Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka).

  • V
   • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/38, které bylo rozdáno jako tisk 1997/57/1 (schvaluje).
  • S

   Návrh projednán dne 11. 7. 1997 na 1997/6. schůzi Senátu.
   Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/105).

  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 1997.
   Prezident zákon podepsal 12. 7. 1997.

  Sbírka zákonů

  • Sb

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 1997.

  Zákon vyhlášen 15. 7. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 161/1997 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Pozemkový fond

  Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

  Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, pomoc obětem neštěstí, povodeň, přerozdělování příjmů, přírodní katastrofa  ISP (příhlásit)