Sněmovní tisk 241
Návrh zákona na změnu a doplnění zákona č. 236/1995 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Mašek, Jiří Honajzer, Josef Borák, Jindřich Vodička) předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 1997.
Zástupce navrhovatele: Mašek Ivan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 241/0 dne 3. 7. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 1997. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 7. 1997 jako tisk 241/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 25. 7. 1997. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 9. 1997 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům.
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 11. 1997 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 11. 1997 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 241/3, který byl rozeslán 11. 11. 1997 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 11. 1997 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/102, dokument 1997/102/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/64, které bylo rozdáno jako tisk 1997/102/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 11. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/146).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 11. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 1997.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 1997.

Zákon vyhlášen 28. 11. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 287/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměny za práci, Schůze Poslanecké sněmovny

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, politika úsporných opatření, poslanec parlamentu, prémie, snížení mezd, soudce, státní úředník, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)