Sněmovní tisk 238
Dohoda mezi ČR a Tuniskou republikou o podpoře investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 2. 7. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 7. 1997. Určil zpravodaje: RNDr. Vilém Holáň a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 11. 1997 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 546).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 11. 11. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 238/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 11. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 238/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 2. 1998 na 20. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 675).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 10. 3. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 19. 3. 1998.

Senát

 • PS

  Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 2. 1998 jako senátní tisk 98022/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr.  Luděk Zahradníček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/19, které bylo rozdáno jako tisk 1998/22/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/17, které bylo rozdáno jako tisk 1998/22/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/30).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, podpora investic, TuniskoISP (příhlásit)