Sněmovní tisk 22
Zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbr.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/7, dokument 1997/7/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (MUDr.  Eva Nováková), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Václav Reitinger), Ústavně-právní výbor (JUDr.  Jiří Vyvadil).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/502, které bylo rozdáno jako tisk 1997/7/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/505, které bylo rozdáno jako tisk 1997/7/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/503, které bylo rozdáno jako tisk 1997/7/4 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/507, které bylo rozdáno jako tisk 1997/7/5 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/506, které bylo rozdáno jako tisk 1997/7/8 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/504, které bylo rozdáno jako tisk 1997/7/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 1. 1997 na 1997/1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/19).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 1997.

Zákon vyhlášen 26. 2. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 5 pod číslem 19/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Chemie, Zbraně

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, chemická zbraň, chemický výrobek, mezinárodní úmluva, nebezpečná látka, obchodní licence, řízení výroby, vývozní omezeníISP (příhlásit)