Sněmovní tisk 212
Smlouva mezi ČR a Vietnamskou s. r. o zam. dvoj. zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 10. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 6. 1997. Určil zpravodaje: PhDr. Lubomír Zaorálek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 7. 1997 na 12. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 432).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 3. 9. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 212/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 10. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 212/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 11. 1997 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 558).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 13. 11. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 3. 12. 1997.

Senát

 • PS

  Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97096/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Václav Reitinger).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/69, které bylo rozdáno jako tisk 1997/96/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/71, které bylo rozdáno jako tisk 1997/96/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 12. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/158).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, VietnamISP (příhlásit)