Sněmovní tisk 210
Návrh na vydání zákona na změnu a doplnění z.č. 182/1993 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Zdeněk Jičínský, Dalibor Matulka, Zuzka Bebarová Rujbrová) předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 210/0 dne 3. 6. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 6. 1997. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 7. 1997 jako tisk 210/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 7. 1997. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 519).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 210/3, který byl rozeslán 4. 2. 1998 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 644).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/7, dokument 1998/7/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Pavel Rychetský).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/7, které bylo rozdáno jako tisk 1998/7/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1998/13).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 3. 1998 poslancům jako tisk 210/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 3. 1998 poslancům jako tisk 210/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 3. 1998 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 35).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 4. 1998.

Zákon vyhlášen 10. 4. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 77/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: kompetence soudce, soudce, soudní řízení, ústavní soudISP (příhlásit)