Sněmovní tisk 21
Návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 21/0 dne 6. 8. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 9. 8. 1996. Určil zpravodaje: Doc.Ing. Miroslav Grégr, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3., 4. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 75).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 21/3, který byl rozeslán 18. 12. 1996 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 12. 1996 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 197).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/6, dokument 1997/6/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/506, které bylo rozdáno jako tisk 1997/6/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/503, které bylo rozdáno jako tisk 1997/6/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 1. 1997 na 1997/1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/18).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 1997.

Zákon vyhlášen 27. 2. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 6 pod číslem 21/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Obchod zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Obchod, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kontrola dovozu, kontrola vývozu, mezinárodní obchodní právo, nešíření zbrojení, obchod se zbraněmi, obchodní licence, vojenské vybavení, zahraniční obchod, zboží dvojího využitíISP (příhlásit)