Sněmovní tisk 20
Smlouva mezi ČR a Švýcarskem o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 7. 1996.
Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 24. 7. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 7. 1996. Určil zpravodaje: RNDr. Michal Lobkowicz a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 10. 1996 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 106).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 12. 1996 na 7. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 169).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, sociální zabezpečení, ŠvýcarskoISP (příhlásit)