Sněmovní tisk 184
Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 4. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 184/0 dne 30. 4. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 1997. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 337).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 45 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 1997 na 12. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 444).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/63, dokument 1997/63/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/46, které bylo rozdáno jako tisk 1997/63/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 7. 1997 na 1997/7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/116).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 8. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 1997.

Zákon vyhlášen 28. 8. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 204/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, financování rozpočtu, rozpočtový schodek, veřejné půjčky, veřejný dluhISP (příhlásit)