Sněmovní tisk 183
Návrh Dohody vlád ČR a Ukrajiny o vzáj. pomoci v cel. ot.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 4. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 6. 5. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 5. 1997. Určil zpravodaje: Václav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 7. 1997 na 12. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 428).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 3. 9. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 183/1.
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 10. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 183/2.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 11. 1997 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 555).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 13. 11. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 3. 12. 1997.

Senát

 • PS

  Ivan Pilip předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97093/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Karel Burda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/65, které bylo rozdáno jako tisk 1997/93/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/68, které bylo rozdáno jako tisk 1997/93/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 12. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/155).Deskriptory EUROVOCu: celní delikty, celní spolupráce, Česká republika, clo, mezinárodní spolupráce, nedovolený obchod, UkrajinaISP (příhlásit)