Sněmovní tisk 169
Informace vlády o stavu lůž. a amb. zdr. zař.k 31.12.96

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace vlády o stavu sítě lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení v České republice ke dni 31. prosince 1996 a o koncepčních záměrech tvorby sítě zdravotnických zařízení a k zákonnému řešení existence všech typů nemocnic v České republice včetně zákonného zajištění existence a fungování fakultních nemocnic

Autor: Stráský Jan

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: ministerská odpovědnost, nemocniční zařízení, organizace zdravotnictví, zdravotní péče, zdravotnické zařízeníISP (příhlásit)