Sněmovní tisk 166
Návrh zákona na změnu a doplnění z. č. 328/1991 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Zuzka Bebarová Rujbrová) předložila sněmovně návrh zákona 27. 3. 1997.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch, Rujbrová Zuzka.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 166/0 dne 1. 4. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 1997. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 4. 1997 jako tisk 166/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 1997. Určil zpravodaje: Ivan Vrzal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 5. 1997 na 11. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 348).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 10. 1997 na 15. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: konkurz, státní zdravotní služba, zdravotnické zařízeníISP (příhlásit)