Sněmovní tisk 141
Návrh zákona o platu a něk.dal.nál. stát. zástupců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 1997.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta + 3.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 141/0 dne 4. 3. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 3. 1997. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27., 28. 3. 1997 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 284).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 45 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 141/3, který byl rozeslán 16. 5. 1997 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 5. 1997 na 11. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (usnesení č. 369).


 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 141/5, který byl rozeslán 3. 7. 1997 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 439).

 • Senát

  • PS

   Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/68, dokument 1997/68/0.

  • O

   Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Pavel Rychetský) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr.  Karel Vachta).

  • V
   • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/25, které bylo rozdáno jako tisk 1997/68/1 (schvaluje).
   • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/48, které bylo rozdáno jako tisk 1997/68/3 (schvaluje).
   • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/41, které bylo rozdáno jako tisk 1997/68/2 (schvaluje).
  • S

   Návrh projednán dne 31. 7. 1997 na 1997/7. schůzi Senátu.
   Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/120).

  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 8. 1997.
   Prezident zákon podepsal.
   Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 1997.

  Sbírka zákonů

  • VL

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 1997.

  Zákon vyhlášen 28. 8. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 201/1997 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměny za práci, Náležitosti funkcionářů mimo Funkcionáři Poslanecké sněmovny - předseda, místopředsedové, ověřovatelé, Soudnictví

  Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice

  Deskriptory EUROVOCu: mzda, odměňování, orgány veřejné správy, soudce a státní zástupce, stanovení mzdy  ISP (příhlásit)