Sněmovní tisk 138
Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad druž. zálož. na r. 97

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1997 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za roky 1996 a 1997

Autor: Procházka Petr ing.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 2. 1997 jako tisk 138/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 26. 2. 1997. Zpravodajem určen Ing. Jan Třebický.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 4. 1997 na 10. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 326).Hesla věcného rejstříku: Družstva

Deskriptory EUROVOCu: družstevní banka, návrh rozpočtuISP (příhlásit)