Sněmovní tisk 132
Návrh novely občanského soudního řádu a z. ČNR č. 436/91 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 1997.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 132/0 dne 7. 2. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 2. 1997. Určil zpravodaje: JUDr. Anna Röschová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 3. 1997 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 288).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 132/2, který byl rozeslán 3. 7. 1997 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 445).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/70, dokument 1997/70/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/27, které bylo rozdáno jako tisk 1997/70/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 7. 1997 na 1997/7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/122).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 8. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 1997.

Zákon vyhlášen 28. 8. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 202/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: laický soudce, občanské právo, obchodování s lidmi, ochrana dítěte, práva dítěte, přístup k dětem, soudní řízení, správní soudISP (příhlásit)