Sněmovní tisk 129
Česko-německá deklarace

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji

Autor: Zieleniec Josef

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 1. 1997 jako tisk 129/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 1. 1997.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 11., 12., 13., 14. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 221).

 • Senát

  • PS

   Václav Klaus předložil Senátu dokument 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97011/0.

  • O

   Organizační výbor dne 3. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský).

  • V
   • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 2. 1997 a přijal usnesení č. 1997/3, které bylo rozdáno jako tisk 1997/11/1 (vyslovuje souhlas).
  • S

   Návrh projednán dne 5. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
   Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/25).  Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvoustranná dohoda, dvoustranný vztah, Německo  ISP (příhlásit)