Sněmovní tisk 128
Návrh novely zákona o rodině

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Květoslava Čelišová, Alena Svobodová) předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 1997.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 128/0 dne 24. 1. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 1. 1997. Vláda zaslala stanovisko 24. 2. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 2. 1997 jako tisk 128/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 3. 1997. Určil zpravodaje: JUDr. Anna Röschová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 1997 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 277).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 4. 12. 1997 na 17. schůzi vrácen výborům k novému projednání (usnesení č. 584).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 128/6, který byl rozeslán 10. 2. 1998 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 655).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/15, dokument 1998/15/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing.  Jarmila Filipová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr.  Vlasta Svobodová), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Antonín Petráš).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/7, které bylo rozdáno jako tisk 1998/15/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 11. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/23, které bylo rozdáno jako tisk 1998/15/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/14, které bylo rozdáno jako tisk 1998/15/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 19. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/16 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1998/35).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 1998 poslancům jako tisk 128/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 1998 poslancům jako tisk 128/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 234, usnesení č. 739).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 1998.

Zákon vyhlášen 30. 4. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 34 pod číslem 91/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rodina

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: manželské právo, manželství, ochrana dítěte, rodina, rodinné právoISP (příhlásit)