Sněmovní tisk 118
Návrh zákona o zemědělství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 1997.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 118/0 dne 21. 1. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 1. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Karel Mach a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 233).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 118/2, který byl rozeslán 3. 9. 1997 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 9. 1997 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 484).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/77, dokument 1997/77/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Jiří Liška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 9. 1997 a přijal usnesení č. 1997/18, které bylo rozdáno jako tisk 1997/77/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 9. 1997 a přijal usnesení č. 1997/52, které bylo rozdáno jako tisk 1997/77/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 9. 1997 na 1997/8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/131).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 9. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 10. 1997.

Zákon vyhlášen 13. 10. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 252/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, ochrana životního prostředí, podpora zemědělství, rozvoj venkova, zemědělská politika, znevýhodněná oblastISP (příhlásit)