Sněmovní tisk 112
Pravidla Rozhodčí komise celní unie mezi ČR a Slov. rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 12. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 8. 1. 1997.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 1. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Květoslava Kořínková, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 2. 1997 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 237).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 3. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 5. 1997 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 354).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 26. 5. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 11. 6. 1997.

Senát

 • PS

  Karel Kühnl předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97054/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal), Ústavně-právní výbor (JUDr. Ing.  Jaroslav Musial).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 5. 1997 a přijal usnesení č. 1997/39, které bylo rozdáno jako tisk 1997/54/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/32, které bylo rozdáno jako tisk 1997/54/1 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/19, které bylo rozdáno jako tisk 1997/54/3 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1997 na 1997/4. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/89).Deskriptory EUROVOCu: celní spolupráce, celní unie, Česká republika, rozhodčí řízení, SlovenskoISP (příhlásit)