Sněmovní tisk 109
Návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 109/0 dne 23. 12. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 1. 1997. Určil zpravodaje: Ivan Vrzal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 232).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 109/2, který byl rozeslán 16. 5. 1997 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 5. 1997 na 11. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 367).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/50, dokument 1997/50/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Alfréd Michalík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr.  Richard Salzmann), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Pavlata).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/30, které bylo rozdáno jako tisk 1997/50/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/18, které bylo rozdáno jako tisk 1997/50/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1997/41, které bylo rozdáno jako tisk 1997/50/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 1997 na 1997/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/96).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 6. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 6. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 1997.

Zákon vyhlášen 10. 7. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 152/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kontrola dovozu, protidumpingová legislativa, protidumpingové clo, protidumpingové opatření, zahraniční obchodISP (příhlásit)