Sněmovní tisk 10
Návrh novely zákona č. 236/95 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 10/0 dne 10. 7. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 7. 1996. Vláda zaslala stanovisko 14. 8. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 8. 1996 jako tisk 10/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 3. 10. 1996 na 5. schůzi, projednávání bylo odročeno.
  Projednávání pokračovalo 18. 12. 1996 na 7. schůzi, projednávání bylo odročeno.
  Projednávání pokračovalo 27. 3. 1997 na 10. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 282).Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměny za práci, Náležitosti členů parlamentu

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, odměňování, poslanec parlamentu, snížení mezdISP (příhlásit)