Sněmovní tisk 96
Ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci Českosl.- USA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 11. 1996.
Zástupce navrhovatele: Zieleniec Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 28. 11. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 28. 11. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Tollner a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 12. 1996 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 171).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 3. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 96/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 3. 1997 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 291).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 7. 4. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 23. 4. 1997.

Senát

 • PS

  Josef Zieleniec předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97041/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Věra Vašínková).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 4. 1997 a přijal usnesení č. 1997/13, které bylo rozdáno jako tisk 1997/41/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 4. 1997 a přijal usnesení č. 1997/28, které bylo rozdáno jako tisk 1997/41/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 1997 na 1997/3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/74).Deskriptory EUROVOCu: Československo, dvojí státní příslušnost, Spojené státy, státní občanství, udělení občanství, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)