Sněmovní tisk 78
Návrh ústavního zákona o změnách hranic se Slovenskou rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 10. 1996.
Zástupce navrhovatele: Ruml Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 78/0 dne 9. 10. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 10. 1996. Určil zpravodaje: RNDr. Vilém Holáň a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 10. 1996 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 145).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 78/2, který byl rozeslán 6. 2. 1997 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 229).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/18, dokument 1997/18/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Pavlata) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr.  Jiří Pavlov).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/9, které bylo rozdáno jako tisk 1997/18/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/9, které bylo rozdáno jako tisk 1997/18/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/39).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 4. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 1997.

Zákon vyhlášen 11. 4. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 74/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hranice státní, Ústava České republiky, ústavní zákony

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, Slovensko, ústavaISP (příhlásit)