Sněmovní tisk 74
Výroční zpráva o činnosti Poz. fondu ČR a Roční závěrka

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1995 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 1995

Autor: Lux Josef

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 10. 1996 jako tisk 74/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 10. 1996. Zpravodajem určen Ing. Miloslav Vlček.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 138).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (příhlásit)