Sněmovní tisk 57
Rámcová dohoda mezi ČR a Evropskou komisí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 9. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 18. 9. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 9. 1996. Určil zpravodaje: Mgr. Daniel Kroupa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 10. 1996 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 105).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 11. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 57/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 12. 1996 na 7. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 167).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská komise, Evropské společenství, finanční protokol, předvstupní pomocISP (příhlásit)