Sněmovní tisk 52
Návrh novely zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 52/0 dne 30. 8. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Milan Ekert a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 85).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 52/2, který byl rozeslán 13. 12. 1996 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 216).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/13, dokument 1997/13/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Zdeněk Vojíř) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing.  Milan Kondr).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 2. 1997 a přijal usnesení č. 1997/2, které bylo rozdáno jako tisk 1997/13/1 (nezabývat se).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 2. 1997 a přijal usnesení č. 1997/4, které bylo rozdáno jako tisk 1997/13/2 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 1997/28).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 3. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 3. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 1997.

Zákon vyhlášen 3. 4. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 62/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Výstavba

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, katastr nemovitostí, regionální orgány státní správy, správní pravomocISP (příhlásit)