Sněmovní tisk 456
M.Přibáně a dalších ve věci uvalení vazby na JUDr. L.Nováka

Dokument

Autor: PhDr. Martin Přibáň

Úplný název: Interpelace poslanců M. Přibáně, J. Černoty, H. Marvanové, A. Röschové, I. Langra, M. Uhdeho, I. Plechaté, T. Kladívka, M. Kolářové, S. Pěničky, T. Páva, J. Vodičky a D. Kroupy na ministryni spravedlnosti V. Parkanovou ve věci důvodů pro uvalení vazby na JUDr. Libora Nováka
Adresát: JUDr. Vlasta Parkanová
Podáno dne: 6. 4. 1998
Odesláno adresátovi: 7. 4. 1998
O zařazení na schůzi požádáno dne: 13. 5. 1998

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 13. 5. 1998 jako tisk 456/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 14. 5. 1998 na 25. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 781).Deskriptory EUROVOCu: trestní řízení, zadrženíISP (příhlásit)