Sněmovní tisk 453
P. Dostála ve věci kostela sv. Michaela Archanděla

Dokument

Autor: Pavel Dostál

Úplný název: Interpelace poslance Pavla Dostála na ministra kultury M. Stropnického ve věci kostela sv. Michaela Archanděla
Adresát: MgA. Martin Stropnický
Podáno dne: 25. 2. 1998
Odesláno adresátovi: 27. 2. 1998
O zařazení na schůzi požádáno dne: 7. 5. 1998

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 12. 5. 1998 jako tisk 453/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 14. 5. 1998 na 25. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 781).Deskriptory EUROVOCu: kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví, stavební povoleníISP (příhlásit)