Sněmovní tisk 427
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1998

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Pozemkového fondu na rok 1998

Autor: Lux Josef

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 12. 3. 1998 jako tisk 427/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 12. 3. 1998. Zpravodajem určen Ing. Milan Ekert.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, převod vlastnictví, zemědělsky využívaná půdaISP (příhlásit)