Sněmovní tisk 42
Návrh novely zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich Stráský Jan.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Mzdy, odměny za práci, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: mzdová politika, mzdové tarify, odměňování, stanovení mzdy, zdravotnické povoláníISP (příhlásit)