Sněmovní tisk 416
Návrh na vydání zákona o podmínkách převodu majetku státu...

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Karel Vymětal) předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 1998.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a Vymětal Karel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 416/0 dne 26. 2. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 2. 1998. Vláda zaslala stanovisko 27. 3. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 3. 1998 jako tisk 416/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Návrh zákona 1. 4. 1998 vzat zpět.Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, privatizace, správní řízení, veřejný majetekISP (příhlásit)