Sněmovní tisk 390
Návrh novely zákona o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milada Emmerová, Jiří Hofman) předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Emmerová Milada a Hofman Jiří.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 390/0 dne 30. 1. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 2. 1998. Vláda zaslala stanovisko 27. 2. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 2. 1998 jako tisk 390/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, invalidní pojištění, osoba samostatně výdělečně činná, zdravotně postižený člověkISP (příhlásit)