Sněmovní tisk 379
Návrh zákona o chemických látkách a přípravcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Bursík Martin.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/79, dokument 1998/79/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr.  František Jirava).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/56, které bylo rozdáno jako tisk 1998/79/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/23, které bylo rozdáno jako tisk 1998/79/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/1, které bylo rozdáno jako tisk 1998/79/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/93).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 1998.

Zákon vyhlášen 13. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 157/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Chemie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, chemický průmysl, chemický výrobek, nebezpečná látka, ochrana životního prostředí, správní dohled, zdravotní rizikoISP (příhlásit)