Sněmovní tisk 377
Návrh zákona o svobodě informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Ing.Mgr. Oldřich Kužílek předložil sněmovně návrh zákona 20. 1. 1998.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 377/0 dne 21. 1. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 1. 1998. Vláda zaslala stanovisko 20. 2. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 2. 1998 jako tisk 377/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/75, dokument 1998/75/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing.  Jarmila Filipová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jan Zapletal), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/55, které bylo rozdáno jako tisk 1998/75/2 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/61, které bylo rozdáno jako tisk 1998/75/3 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/22, které bylo rozdáno jako tisk 1998/75/4 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/40, které bylo rozdáno jako tisk 1998/75/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/42, které bylo rozdáno jako tisk 1998/75/5 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Informovanost, Poplatky, Přestupky

Deskriptory EUROVOCu: informace, informační politika, ochrana údajů, orgány veřejné správy, právo na informace, správní delikt, uživatel informací, veřejná správa, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)