Sněmovní tisk 333
Návrh zákona o zdravotní péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Roithová Zuzana.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 333/0 dne 21. 11. 1997.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 1997. Určil zpravodaje: MUDr. Josef Janeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

  • 1

    1. Čtení proběhlo 13. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 662).Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Zabezpečení sociální, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: hlídání dětí, obchod s orgány, práva pacienta, profesní příprava, sociální péče, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní politika, zdravotnické povolání, zdravotnické zařízeníISP (příhlásit)