Sněmovní tisk 32
Úmluva OSN o bezpečnosti personálu OSN a přidruž.pers.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Zieleniec Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 23. 8. 1996.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: Mgr. Daniel Kroupa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 10. 1996 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 103).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 11. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 32/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 12. 1996 na 7. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 168).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní spolupráce, mezinárodní trestní právo, nadnárodní ozbrojené síly, OSNISP (příhlásit)