Sněmovní tisk 3
Návrh novely Ústavy ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 6. 1996.
Zástupce navrhovatele: Sládek Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 3/0 dne 2. 7. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 7. 1996. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 7. 1996 jako tisk 3/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 7. 1996. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 10. 1996 na 5. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 67).Hesla věcného rejstříku: Parlament, Ústava České republiky, ústavní zákony

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, jednokomorový systém, prameny práva, ústavaISP (příhlásit)