Sněmovní tisk 237
Návrh zákona na změnu a doplnění zákona č. 236/1995 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Sládek, Jan Vik, Martin Smetana, Zdeněk Krampera, Josef Krejsa) předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Sládek Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 237/0 dne 1. 7. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 7. 1997. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 7. 1997 jako tisk 237/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 25. 7. 1997. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 502).Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměny za práci, Náležitosti členů parlamentu

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, odměňování, poslanec parlamentu, stanovení mzdyISP (příhlásit)