Sněmovní tisk 222
Vládní návrh zákona na změnu rozpočtových pravidel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 19. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 222/0 dne 19. 6. 1997.


  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 6. 1997.
  Přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 7. 1997 na 12. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 394).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/56, dokument 1997/56/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/35, které bylo rozdáno jako tisk 1997/56/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 7. 1997 na 1997/5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/102).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 7. 1997.
  Prezident zákon podepsal 11. 7. 1997.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 7. 1997.

Zákon vyhlášen 15. 7. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 160/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: rozpočtová pravidla, státní rozpočetISP (příhlásit)