Sněmovní tisk 213
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Sládek Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 213/0 dne 10. 6. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 6. 1997. Vláda zaslala stanovisko 8. 7. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 7. 1997 jako tisk 213/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 7. 1997. Určil zpravodaje: Marie Noveská a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 16. 10. 1997.Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, pomluva, trestní zákoník, trestný činISP (příhlásit)