Sněmovní tisk 179
Návrh na změnu a doplnění zákona č.140/1961 Sb., trestní z.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

JUDr. Dalibor Matulka předložil sněmovně návrh zákona 10. 4. 1997.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 179/0 dne 17. 4. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 4. 1997. Vláda zaslala stanovisko 13. 5. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 5. 1997 jako tisk 179/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 2. 1998.
  Zákon Senátem schválen 18. 3. 1998.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 1998.
  Prezident zákon nepodepsal a 6. 4. 1998 vrátil zpět sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 12. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 777).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 1998.

Zákon vyhlášen 29. 5. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 112/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Toxikománie, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, drogová závislost, nedovolený obchod, obchodování s drogami, omamná látka, psychotropní látkaISP (příhlásit)