Sněmovní tisk 162
P.Dostála ve věci výkonu pravom.prac.školství-nezl.Turková

Dokument

Autor: Pavel Dostál

Úplný název: Interpelace poslance Pavla Dostála na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci výkonu pravomoci pracovníků školství v případě nezletilé Denisy Turkové
Adresát: Ing. Ivan Pilip
Podáno dne: 31. 1. 1997
Odesláno adresátovi: 7. 2. 1997
O zařazení na schůzi požádáno dne: 25. 3. 1997

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 3. 1997 jako tisk 162/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 27. 3. 1997 na 10. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: lidská práva, ochrana dítěte, práva dítěte, učitelISP (příhlásit)