Sněmovní tisk 146
Návrh novely zákona o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 4. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 146/0 dne 29. 4. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 1997. Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Pěnička a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 335).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 146/2, který byl rozeslán 4. 7. 1997 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň, daňová asignace, spotřební daňISP (příhlásit)