Sněmovní tisk 104
Návrh ústavního zákona o referendu a o doplnění Ústavy ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Dalibor Matulka, Zuzka Bebarová Rujbrová) předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 1996.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 104/0 dne 11. 12. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 1996. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 1997 jako tisk 104/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 1. 1997. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona vrácen (usnesení č. 226).Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky, ústavní zákony, Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: referendum, ústava, voličské právoISP (příhlásit)