Sněmovní tisk 101
Návrh novely zákona o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 1996.
Zástupce navrhovatele: Jičínský Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 101/0 dne 2. 12. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 1996. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 1996 jako tisk 101/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 1997. Určil zpravodaje: JUDr. Libor Novák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 225).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 1 den.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 15. 5. 1997 na 11. schůzi vrácen výborům k novému projednání (usnesení č. 331).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 101/5, který byl rozeslán 7. 7. 1997 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 447).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/62, dokument 1997/62/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Pavel Rychetský) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Egon Lánský), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Václav Benda).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/23, které bylo rozdáno jako tisk 1997/62/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/49, které bylo rozdáno jako tisk 1997/62/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/50, které bylo rozdáno jako tisk 1997/62/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 7. 1997 na 1997/7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1997/115).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 8. 1997 poslancům jako tisk 101/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 8. 1997 poslancům jako tisk 101/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 69, usnesení č. 471).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 9. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 9. 1997.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 1997.

Zákon vyhlášen 24. 9. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 228/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poslanci, Zájem veřejný

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, neslučitelnost, poslanec parlamentu, vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocíISP (příhlásit)