Sněmovní tisk 2057
Změny a doplňky Ústavy Světové poštovní unie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dyba Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 2057/0 dne 15. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Anton Zima a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 1996 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 951).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2057/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 14. 3. 1996 na 40. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1032).ISP (příhlásit)