Sněmovní tisk 2031
Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o právní pomoci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Novák Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 2031/0 dne 17. 1. 1996.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 1. 1996. Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Vyvadil a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 2. 1996 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 962).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2031/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 14. 3. 1996 na 40. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1026).ISP (příhlásit)