Sněmovní tisk 2022
Zákon o dokončení nápravy měkt. majetkových křivd

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Motyčka Ludvík.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2022/0 dne 29. 12. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 1995. Vláda zaslala stanovisko 19. 1. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 1. 1996 jako tisk 2022/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 1. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Josef Holub a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 1996 na 39. schůzi. Návrh zákona vrácen (usnesení č. 942).Hesla věcného rejstříku: Církev, Vztahy vlastnickéISP (příhlásit)