Sněmovní tisk 2016
Návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle čl. 28

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Josef Zieleniec.

Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)